Ring oss på +47 957 69 000
Bryllup i Italia er en del av TravelMaker as

Bryllup Trebbio 2

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRYLLUP I ITALIA

Velger dere Bryllupiitalia.no betyr det økt trygghet for dere. Vi er et norsk firma som følger norske lover og regler. Vi er i tillegg medlem i Reisegarantifondet, noe som gir dere ekstra trygghet som våre kunder.

Ved bestilling av bryllupsarrangement gjennom Bryllup i Italia, må vårt honorar betales innen 7 dager. Beløpet for selve vielsen må betales innen 1 måned. Det resterende beløpet betales 2 måneder før vielsen, bortsett fra tjenester som krever forhåndsbetaling. Normalt må det eksempelvis betales depositum ved bestilling av overnatting. Dersom myndigheter, hotell, restauranter og andre underleverandører krever forhåndsbetaling eller har avvikende vilkår, vil disse også være gjeldende for kunden. Bestilte tjenester som senere blir avbestilt, vil bli belastet med 50 % av beløpet, pga forpliktelser overfor våre underleverandører. 

Prisen for selve vielsen og andre tjenester varierer avhengig av hvor kunden skal gifte seg og oppgis i selve tilbudet. For bryllup utenfor Roma vil det tilkomme kjøretillegg. Vi tar forbehold om prisendringer hvis endringer hos våre leverandører, offentlige avgifter, endringer i valutakurs eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Under vielsen deltar skandinavisk eller engelsk tolk.

Vi sender dere et eget dokument som beskriver nødvendige dokumenter som dere fremskaffe før vielsen. Det er brudeparets ansvar at alle dokumenter og/eller kopier av disse sendes inn og medbringes i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. Dersom bryllupet ikke kan gjennomføres pga manglende oppmøte eller manglende/mangelfulle papirer, vil ingen kostnader refunderes, uansett årsak. Merk at i hht italiensk lov må bruden har vært skilt i minst 300 dager før hun kan inngå nytt ekteskap.

De fleste steder må brudeparet møte opp på kommunehuset for å registrere vielsen 2 virkedager før selve vielsen. Vi gjør oppmerksom på det kan gå inntil 9 måneder før italienske myndigheter utsteder vigselsattest. Vielsen vil uansett gjelde fra datoen for vielsen. 

Hvis kunden mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han/hun plikt til å gi Bryllup i Italia skriftlig beskjed umiddelbart (under oppholdet), slik at vi gis mulighet til å rette mangelen. Bryllupsarrangement i Italia omfattes ikke av loven om pakkereiser.

Kunden har rett til å kreve en mangel rettet med mindre dette medfører uforholdsmessige store ulemper eller kostnader for arrangør i forhold til mangelens betydning for kunden. For øvrig må alle klager og krav være fremsatt senest innen en – 1 – måned etter arrangementets avslutning. Bryllup i Italia er uansett ikke ansvarlig for tjenester som blir betalt direkte og ikke har blitt fakturert gjennom oss, f eks tjenester vi bestiller på vegne av kunden. Alle tjenester som bestilles gjennom oss, må også betales gjennom oss.

Evt kansellering må gjøres skriftlig. Ved evt kansellering av bryllupet, må hele vårt honorar, samt prisen for selve vielsen betales i sin helhet innen 14 dager. Innbetalte beløp refunderes ikke. Ved bekreftelse via e-post eller betaling av depositum aksepteres vilkårene. Avtalt verneting er Oslo.

Bryllup i Italia er en del av TravelMaker as.

Les tilbakemeldinger fra mange av våre fornøyde brudepar her!

Meny