GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER TRAVELMAKER AS

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER TRAVELMAKER AS

N.B. Den enkelte tur kan ha vilkår som avviker fra de generelle vilkårene.

Fly: Flyselskapene kan endre sine rutetider, sitt rutenett og destinasjoner samt regelverk m.m., noe som dessverre ligger utenfor vår kontroll. Skulle dette berøre en av reservasjonene våre, vil vi forsøke å finne en alternativ reiserute som kan være et passende alternativ. Vi gjør oppmerksom på at TravelMaker as ikke kan stå ansvarlig for slike uforutsette hendelser og evt ekstra kostnader må dekkes av kunden. Det samme gjelder for øvrig ved eventuelle forsinkelser under reisen, samt savnet/forsinket bagasje eller andre forhold utenfor vår kontroll. I slike tilfeller vil det også kunne bli endringer i programmet.

Bagasje: Det aktuelle flyselskapets regler for vekt på bagasje gjelder for alle reisende. Evt pristillegg for spesialbagasje m v dekkes av kunden.

Reise- og avbestillingsforsikring: TravelMaker as anbefaler alle kunder å tegne en privat reiseforsikring som inkluderer avbestillingsforsikring ved sykdom. Dette må gjøres direkte hos valgfritt forsikringsselskap, og ofte vil en helårs reiseforsikring være det beste alternativet.

Til informasjon kan trygdemyndighetenes europeiske helsetrygdkort bestilles direkte på Nav sin hjemmeside.

Pass, visum m v: Kundene våre er selv ansvarlig for å ha gyldige identifikasjonsdokumenter for ut- og hjemreise, samt anskaffelse av nødvendig visum ved reise til visumpliktige destinasjoner for de av de reisende dette kreves (avhengig av nasjonalitet). Kunden er ansvarlig for å opplyse om korrekt navn i hht pass. Dersom flybilletter, reisedokumenter m v må endres eller utstedes på nytt, som følge av feil opplysninger fra kunden, må kunden dekke alle kostnader for dette. Det vil alltid tilkomme gebyr på minimum kr 1.000,- ved endringer etter at reisedokumenter er utstedt eller endringer senere enn 31 dager før avreise.

Forbehold om prisendringer: Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og/ eller avgifter, samt endringer hos våre underleverandører. Tilbudet er gitt med utgangspunkt i oppgitt antall reisende. Ved endringer i antall reisende, har TravelMaker as rett til å justere prisene. Endelige priser fastsettes ut fra gjeldende valutakurser og priser m v på tidspunkt for sluttfaktura. Ved prisforhøyelse på mer enn 8 % har kunden anledning til å heve avtalen. Kunden skal skriftlig meddele sine krav om refusjon / kansellering til TravelMaker as før sluttfaktura forfaller.

Forbehold om avlysning: Senest 1 uke før turens start har TravelMaker rett til å avlyse gruppeturer med færre enn 15 påmeldte personer eller dersom det av andre årsaker ikke er mulig å gjennomføre turen uten vesentlige ulemper og/eller kostnader.

Kundens rett til avbestilling: Kunden har rett til å avbestille turen inntil 2 måneder før avreise mot et gebyr tilsvarende depositumet. For avbestillinger senere enn dette, må hele turprisen betales. For gruppebestillinger gjelder egne vilkår. Avbestillinger må rettes skriftlig og være mottatt innen nevnte frister. Dersom kunden ikke møter til fastsatt flyavgang eller andre fastsatte tidspunkt, må hele turprisen betales av kunden. Det samme gjelder dersom kunden ikke har med seg pass, visum eller annen nødvendig dokumentasjon.

Tidspunkt for avtaleinngåelse er ved betaling av depositum.

Gebyr for utbetaling av evt refunderte flyskatter og andre refunderte beløp er kr 250,- pr reisende. Dersom restbeløpet er mindre enn kr 200,- pr reisende utbetales ikke refusjon.

Evt endringer i programmet: Program og innhold må betraktes som veiledende og foreløpig og kan endres og tilpasses dersom praktiske eller andre forhold skulle tilsi dette, uten at kunden kan kreve refusjon.

Evt mangler: Hvis kunden mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han/hun plikt til å gi TravelMaker skriftlig beskjed umiddelbart, slik at arrangøren gis mulighet til å rette mangelen. Kunden har rett til å kreve en mangel rettet med mindre dette medfører uforholdsmessige store ulemper eller kostnader for arrangør i forhold til mangelens betydning for kunden. For øvrig må alle klager være fremsatt senest innen en – 1 – måned etter arrangementets avslutning.

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt.

Den enkelte tur kan ha betingelser og vilkår som avviker fra de generelle vilkårene. Vilkårene kan også endres, dersom våre underleverandører endrer sine vilkår.

Ved påmelding, bekreftelse eller betaling av depositum, anses betingelsene som akseptert.

Avtalt verneting er i Oslo.

For Bryllup i Italia gjelder egne betingelser.

TravelMaker as – Postboks 50, 1109 Oslo, Norway – Kontoradresse: Raschs vei 38 A, Oslo

Tlf: (0047) 957 69 000 – Fax: (0047) 222 97 700 – Enterprice no 993 824 283

www.travelmaker.no post@travelmaker.no

Meny