Personvernopplysninger

Personvernopplysninger

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du er kunde av TravelMaker as eller når du henvender deg til oss via epost, nettside, telefon eller på annen måte samhandler med oss.

TravelMaker as ønsker å være åpen og tydelig på hvordan vi bruker opplysningene dine og at det skjer i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og dine forventninger. Personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentende opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av personopplysninger.


Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi benytter kjøpshistorikk til å kunne gi anbefalinger og tilbud som er tilpasset våre kunder.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, eventuelle allergier, eventuelle spesielle behov relevant for reisen, passopplysninger og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til TravelMaker as og våre ansatte i forbindelse med henvendelse / kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med deg utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere (f eks hoteller, agenter og flyselskap)

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt henvendelse / kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Endringer i erklæringen

TravelMaker as forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av oss. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se «Sist oppdatert» under.

Sist oppdatert: 15.10.2018.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til post@travelmaker.no.

Meny